Op 21 juni jl. heeft de jaarvergadering van Wijkberaad Duindorp plaatsgevonden.

Het huidige bestuur, bestaande uit penningmeester Wilco Harteveld en voorzitter Bob Schut, heeft geruime tijd geleden aangegeven te gaan stoppen met hun bestuursfunctie. Op de jaarvergadering is dat geeffectueerd.

De aanwezige bewoners hebben ingestemd met het voorstel een tijdelijk 'slapend' wijkberaad in te stellen onder aanvoering van een interim-voorzitter. Onderzocht gaat worden of, en zo ja hoe een bewonersvertegenwoordiging in Duindorp vorm kan of gaat krijgen. Anders dan de lopende zaken worden de overige taken van het Wijkberaad dan ook tijdelijk niet uitgevoerd.

Kandidaat voor de functie interim-voorzitter was Eline van Vreeswijk en is staande de vergadering unaniem verkozen. Wijkbewoners die Eline willen helpen in haar “zoektocht” zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich bij haar melden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 


 

Uitnodiging voor de jaarvergadering van

Stichting Wijkberaad Duindorp

 

Alle bewoners van Duindorp en iedereen die zich betrokken voelt bij Duindorp zijn van harte welkom bij de Algemene bewonersvergadering. 

Deze openbare vergadering wordt gehouden op 21 juni a.s. in het Trefpunt.

Aanvang 19.30.

 

Agenda: 

1.    Opening

 

2.    Mededelingen

 

3.    Verslag jaarvergadering van 25 september 2019.
Voor het verslag, klik hier

 

4.    Stand van zaken Wijkberaad Duindorp – hoe verder? 

Het huidig bestuur, bestaande uit twee bestuursleden, heeft geruime tijd geleden aangegeven te gaan stoppen met hun bestuursfunctie. Er is naarstig gezocht naar opvolgers, maar helaas zijn er geen gegadigden gevonden. Na overleg met o.a. vertegenwoordigers van de gemeente stelt het aftredende bestuur voor een tijdelijk 'slapend' wijkberaad in te stellen onder aanvoering van een interim-voorzitter. Op deze wijze kan de Stichting Wijkberaad Duindorp nog enige tijd blijven voortbestaan om opnieuw te onderzoeken of anderen uit de wijk het Wijkberaad nieuw leven willen en kunnen inblazen.

 

Kandidaat voor de functie interim-voorzitter is Eline van Vreeswijk. Tegenkandidaten kunnen zich tot en met 20 juni a.s. aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

5.    Rondvraag en Sluiting

 


 

Bewoners van Duindorp krijgen gouden koffer met daarin € 30.000,-

Stadsdeel Scheveningen reikt budget uit voor de wijk

Vandaag op Prinsjesdag ontving niet alleen de Tweede Kamer een koffertje, ook inwoners van Duindorp werden verrast met een gouden koffer met hierin een geldbedrag van € 30.000,-. Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen overhandigde een wijkbudget voor Duindorp. Hiermee kunnen bewoners de wijk mooier, socialer, sportiever of groener maken, zij weten immers zelf wat goed is voor hun wijk. Alle bewoners van Duindorp kunnen vanaf vandaag tot en met zondag 11 oktober 2020 plannen indienen via het online aanmeldformulier. Denk bijvoorbeeld aan het opleuken van straten en pleinen of meer aandacht voor kunst en cultuur. Meer informatie over Duindorp begroot en het aanmeldformulier is te vinden op: www.duindorpbegroot.nl

📷

Bewoners van Duindorp krijgen gouden koffer aangereikt met daarin € 30.000,-.© Arnaud Roelofsz

Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen: “Speciaal op Prinsjesdag hebben wij besloten om ook de bewoners van Duindorp te verrassen met een koffertje. Alleen is deze goud en bevat het een cheque van € 30.000,- voor de wijk. Met dit wijkbudget willen wij heel Duindorp betrekken bij de positieve ontwikkeling van de wijk. Het wijkbudget staat ook op de wijkagenda en sluit goed aan op de belangrijke thema’s meer vertrouwen, positief opgroeien, ondersteuning Duindorpers met problemen en veilige woon- en leefomgeving. Zo blijven we met elkaar in gesprek gaan om gezamenlijk stappen vooruit te zetten. In het bijzonder wil ik alvast de ambassadeurs van Duindorp Begroot, Sherell, Wilco en Frank, bedanken die het initiatief al hebben omarmd. Zij zullen het nieuws verder verspreiden in de wijk en bewoners aansporen om plannen in te dien. Spreek ze vooral aan als je ze ziet. Wij kijken uit naar alle verrassende initiatieven!”

 Dodenherdenking Tesselseplein

Helaas heeft het coronavirus ook invloed op de Dodenherdenking in Duindorp. Het Wijkberaad Duindorp heeft van de herdenking in Duindorp een livestream verzorgd. Deze livestream is naderhand nog te bekijken op De herdenking start met een boodschap van de voorzitter van het Wijkberaad Duindorp, Bob Schut. Daarna volgt een sober programma gestart met de vlagceremonie, gevolgd door de Last post geblazen door Silvester Spaans. Dan een moment van stilte welke overgaat in het luiden van de klokken van de Prinses Julianakerk. Als afsluiting wordt er één krans gelegd namens alle bewoners uit Duindorp.

Legt u ondertussen een virtuele bloem bij het monument via https://www.4en5mei.nl/…/monumenten_zoe…/oorlogsmonument/623

Deel deze stream onder uw volgers zodat iedereen de herdenking kan volgen. #75jaarvrijheid

 

Vanavond zal Julianakerk ook een live herdenking verzorgen. Deze start om 19.25 uur en is live te volgen via www.prinsesjulianakerk.nl en de KerkRadio. #75jaarvrijheid #BlijfThuis #4en5mei

 

 

 


 

 

 

Samenvoeging vergunninggebieden Scheveningen en Duindorp op 1 april 2020.

De parkeervergunninggebieden Scheveningen en Duindorp worden op woensdag 1 april 2020 samengevoegd. In dit gebied zijn verschillende parkeerregelingen.

 

Wat gaat er veranderen ?

• Het parkeervergunninggebied Duindorp (17) wordt samengevoegd met Scheveningen (43). Het nieuwe vergunning gebied heet Scheveningen Duindorp (43)
• In Duindorp gaat het betaald parkeren starten om 13.00 uur
• In het grootste gedeelte van het Havenkwartier gaat het betaald parkeren starten om 13.00 uur
• Op de Hellingweg en de Nieboerweg (tussen Duivelandsestraat en Vlielandsestraat) wordt betaald parkeren ingevoerd.

 

De betalingsperiode van de bewoners-, bezoekers- en bedrijfsparkeervergunningen in Duindorp wordt aangepast. Vergunninghouders betalen van 1 februari 2021 tot 1 maart 2022. Vanaf maart 2022 betalen zij elk jaar van 1 maart tot 1 maart.

 

U krijgt op uw bezoekersvergunning in Duindorp vanaf 1 maart 2020 meer uren. Dat komt door de aangepaste tijden van betaald parkeren. Het nieuwe tegoed wordt 268 uren per vergunning jaar. Het oude tegoed was 138 uren per vergunning jaar. In april 2020 krijgt u de extra uren automatisch bijgeschreven (108 uur).

 

Inloop- / Informatiemoment
Heeft u nog vragen ? Medewerkers van de Gemeente Den Haag kunnen u informeren over de wijzigingen van de parkeerregelingen. Ook is het mogelijk vragen over (de aanvraag) vergunningen te stellen. Er wordt een presentatie gegeven op Donderdag 5 maart 17.00 – 19.30 uur in Het Trefpunt Duindorp, Tesselsestraat 71.

Bent u verhinderd en heeft u wel vragen? U kunt de Gemeente Den Haag ook mailen op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen via het centrale nummer 14070.

 

Resumé :
• Bewonersvergunning: was Duindorp (17) en wordt Scheveningen Duindorp (43).
• Bezoekersvergunning: was 138 uur en wordt 268 uur per vergunning jaar.
• Periode vergunning jaar: was 1 februari tot 31 januari en wordt 1 maart tot 1 maart.
• Vergunning gebied : was Duindorp en wordt Scheveningen Duindorp (zie foto`s voor het exacte gebied)
• Tarief parkeervergunning: was 60 euro en wordt 64,20

Let op ! De vergunning is niet geldig in de straten en straatdelen met de rood-wit gestreepte markering.

Maandag tot en met zaterdag 10.00 – 17.00 uur in de :
• Badhuisstraat
• Jan Kistenstraat (tussen Keizerstraat en Nieuwe Laantjes)
• Keizerstraat (tussen Jurriaan Kokstraat en Kolenwagenslag)
• Kolenwagenslag (tussen Keizerstraat en Nieuwe Laantjes)

Maandag tot en met zaterdag 10.00 – 18.00 uur in de :
• Gentsestraat (aan de zijde met de even nummers tussen Harstenhoekweg en Stevinstraat

Meer informatie kunt u vinden op de website :
https://www.denhaag.nl/…/parke…/parkeren-in-scheveningen.htm

Hier kunt u ook het overzichtskaartje downloaden.   


Bewonerspeiling parkeerregeling Duindorp. Uw mening over betaald parkeren telt!

Al enige tijd ontvangt de gemeente klachten over de beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen in Duindorp. Het Wijkberaad Duindorp is daarom samen met de Gemeente Den Haag de parkeerproblemen in kaart gaan brengen en heeft mogelijke oplossingen besproken. Eind volgende week ontvangen alle huisadressen in Duindorp een brief waarin u hierover wordt geïnformeerd. Ook wordt uw mening gevraagd over één van de voorgestelde oplossingen

Uitbreiding parkeervergunninggebied

Eén van de oplossingen die voorbereid wordt is het toevoegen van de Nieboerweg (tussen de Vlielandsestraat en Duivelandsestraat) aan het vergunninggebied Duindorp.

Betaald parkeren uitbreiden naar de middaguren?

Een veel gehoorde klacht uit de wijk is dat men overdag last heeft van de auto’s van (strand)bezoekers en/ of mensen die in de directe omgeving werken. Een mogelijkheid om hier iets tegen te doen is om de tijden van het betaald parkeren in Duindorp uit te breiden. Voorgesteld wordt de regeling te wijzigen in 13.00 tot 24.00 uur (zeven dagen per week).

Het Wijkberaad Duindorp heeft afgesproken deze mogelijkheid aan de bewoners, bedrijven en instellingen van Duindorp voor te leggen. Aan u wordt nu gevraagd of u voor of tegen deze uitbreiding bent.

Kiest u voor een uitbreiding naar de middaguren dan heeft dat geen gevolgen voor prijzen van de parkeervergunningen: die blijven gelijk. Bewoners met een bezoekersvergunning ontvangen wel meer bezoekersuren (268 uur ten opzichte van 138 uur huidige regeling).

Wanneer u een bedrijf of instelling heeft in Duindorp, dan kunt u een bedrijfsparkeervergunning aanvragen voor uzelf en/ of uw personeel.

De enquête

Bij de brief treft u een enquêteformulier aan. Het verzoek is dit formulier in te vullen en terug te sturen. Op het formulier geeft u uw voorkeur aan. Per adres kan één formulier worden ingestuurd. De formulieren zijn daarom genummerd. Om uw privacy te waarborgen zijn de enquêteformulieren niet terug te herleiden tot een specifiek adres. Wel wordt u gevraagd de straatnaam in te vullen.

U kunt dit enquêteformulier tot vrijdag 11 oktober 2019 terugsturen. Dat kan met behulp van de antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. Ook kunt u een foto maken van het formulier (bijvoorbeeld met een smartphone of iPad) en dit mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het definitieve besluit hangt af van het aantal reacties op deze enquête. Als meer dan 35% van de adressen meedoet, is de uitslag bindend. Bij een lagere opkomst zal de gemeente een besluit nemen dat zo veel mogelijk tegemoet komt aan datgene wat uit de buurt aan signalen is opgevangen. Het toevoegen van de Nieboerweg en het eventueel uitbreiden van de parkeerregeling kan voor de zomer van 2020 plaatsvinden. Een exacte datum wordt later bekend gemaakt. 

 


3 september was de inloopbijeenkomst Herinrichting Houtrustweg 
in het Trefpunt
19 - 21 uur
Meer weten ? Klik hier 


Woensdag 19 juni was de openbare vergadering van Wijkberaad Duindorp.

Er is onder anderen gesproken over de parkeerproblemen in Duindorp. 

 

 Klik hier om het verslag van deze vergadering te lezen. 

 


Meedoen op scheveningen ? 

Kijk hier


2 februari 2019 was het 4 jaar geleden dat het betaald parkeren is ingevoerd op Duindorp. Die avond stond direct de Nieboerweg vol met voertuigen. Helaas heeft het betaald parkeren niet het gewenste effect bereikt, integendeel zelfs. De parkeerdruk is na 18.00 uur enorm hoog. In 2017 is beslist de wijk te voorzien van ORAC`s waardoor er nogmaals tientallen parkeerplaatsen zijn verdwenen en de parkeerdruk verder verhoogde.

Regelmatig krijgt het Wijkberaad dan ook de vraag of er iets te doen is aan de parkeerdruk. Gelukkig zijn er ook veel positieve reacties na het plaatsen van de ORAC`s. De straten zijn schoner en men kan het afval afvoeren op het moment dat het de bewoner uitkomt.

Wat achter is gebleven is de compensatie van parkeerplaatsen. Op diverse plekken in de wijk is het bijna onmogelijk om na 18.00 uur een parkeerplek te vinden, laat staan voor eventuele bezoekers.

In de tellingen van de Gemeente, daterend van maart 2015 is sprake van een parkeerdruk van onder de 90%. Helaas was dit een telling van 4 weken na invoering van het betaald parkeren en heeft men in alle wijsheid, bij het tellen een gedeelte van de Kranenburgweg t/o de Houtrustweg, Scheveningen meegenomen als overloop. Dit gebied behorend bij Havenkwartier heeft sinds november 2017 ook betaald parkeren en aangezien de parkeervergunning van Duindorp daar niet geldt, is dit stuk dus niet meer mee te tellen in de metingen. Dat er in het Havenkwartier betaald parkeren is ingevoerd laat zich zien. Het gedeelte “vrij” parkeren aan de Nieboerweg staat dagelijks vol met auto’s uit het Havenkwartier en andere gebieden, daarnaast staan er aanhangers, caravans en oldtimers geparkeerd, waar inmiddels het onkruid welig onder tiert.

Voor de bewoners van Duindorp is deze strook geen optie, omdat deze vol staat met auto’s van buiten Duindorp. Het enige overloopgebied van Duindorp is dus door de bewoners van het Havenkwartier en andere wijken als zodanig ingenomen om hun voertuigen goedkoop te stallen.

Bewoners van Duindorp rijden maar in de rondte en belanden desnoods in de Vogelwijk - Den Haag om hun voertuig kwijt te kunnen. Iets wat weer weerstand oproept bij de bewoners van de Vogelwijk, omdat men papiertjes onder de ruitenwissers stopt met het verzoek aan de Duindorpers om niet in hun wijk te parkeren.

Hoe nu verder?

Recentelijk is door de Gemeente Den Haag gesproken met de verkeerscommissie van de Vogelwijk. Dit is gedaan omdat de Nieboerweg formeel gezien tot de Vogelwijk (stadsdeel Segbroek) behoort. Het verzoek om deze betaald parkeren te maken is dan ook niet positief ontvangen vanwege de gevolgen voor de parkeersituatie in de Vogelwijk. Dit betekent niet dat het verzoek gelijk wordt afgewezen maar er dient een uitgebreider beeld over de huidige parkeersituatie in Duindorp gecreëerd te worden. Dit geldt trouwens ook voor het verzoek om extra parkeerplaatsen in Duindorp toe te voegen.

Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft afgesproken dat begin 2019 het invoeren van betaald parkeren in het Haven-, Geuzen- en Statenkwartier wordt geëvalueerd. Er wordt dan gekeken naar de effecten op de leefbaarheid en de gevolgen op de parkeersituatie in de wijken zelf en de aanliggende wijken. Conclusies welke uit deze evaluatie worden getrokken kunnen van invloed zijn op de parkeersituatie in Duindorp. De Gemeente wil dan ook wachten met het nemen van maatregelen op de uitkomsten van deze evaluatie.

Naast de evaluatie zijn er nog verschillende andere zaken welke inzichtelijk gemaakt moeten worden. Zo zijn diverse parkeerplaatsen op eigen terrein in gebruik voor andere doeleinden en wil men in beeld hebben of er in andere bepaalde gedeelten van Duindorp geen overschot aan parkeerplaatsen zijn. Een voorbeeld is de vraag. Gebruiken eigenaren van een "eigen" parkeerplaats deze voor de auto of niet ? Door recente gegevens, zoals parkeertellingen, het aantal verstrekte vergunningen etc. zal een beeld gevormd worden van de mogelijke oplossingsrichtingen.

Het Wijkberaad Duindorp blijft hierom in gesprek met de betrokken instanties.

Aangezien met de rioleringswerkzaamheden de druk nog hoger wordt wilden we u graag even op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Bestuur Wijkberaad Duindorp

 

P.S. Mocht u hele concrete oplossingen hebben welke we in de gesprekken mee zouden kunnen nemen. Stuur dan gerust een prive bericht naar onze facebook pagina met uw idee of email het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Innolab Duidelijk Duindorp organiseerde een dialoog over de mythen, de verhalen en de feiten rondom woonruimteverdeling.
Donderdag 29 november jl. vond een bijeenkomst plaats in Ons Centrum waar we gesproken hebben over de woonruimteverdeling in Duindorp. Van deze avond is een filmpje gemaakt.  Klik hier om het filmpje te bekijken.

NB: In totaal organiseert het infolab Duidelijk Duindorp vier bijeenkomsten met iedere keer een ander thema.

Maandag 11 maart a.s. vindt de 2e bijeenkomst plaats. Het thema is dan Veiligheidsbeleving in Duindorp.

 

Met vriendelijke groet, 
Team Duidelijk Duindorp
Duidelijk Duindorp heeft ook een facebookpagina. 


Vanaf maandag 14 januari 2019 wordt de riolering vervangen of gerenoveerd in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp.

Het eerste werkvak wordt nog klein gehouden. Als eerste wordt de kruising Pluvierstraat met het Tesselseplein open gebroken. Na een 1,5 a 2 weken wordt er verder gegaan in de Pluvierstraat.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2019 klaar.

De werkzaamheden zijn in de volgende straten:

Doggersbankstraat
Duivelandsestraat
Goereesestraat
Flakkeesestraat
Markenseplein
Nieboerweg
Pluvierstraat
Tesselseplein
Tesselsestraat
Tholensestraat
Vlielandsestraat
Zeezwaluwstraat

Wat gaat er gebeuren?
De riolering wordt vervangen of gerenoveerd omdat die is verouderd. Waar een nieuw riool wordt aangebracht, komen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat wordt vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg komt een verkeersdrempel.

Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Als de werkzaamheden in bovenstaande straten klaar zijn, kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

Gescheiden riolering
Naast het vernieuwen van de oude riolering, wordt ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd.

Renovatie
In de Flakkeesestraat en de Goereesestraat wordt het riool gerenoveerd. Dit gebeurt naar verwachting begin april 2019. Bij­ de renovatie kr­ijgt de binnenkant van de rioolbuis een harde laag kunststof. Deze techniek wordt ook wel ‘relinen’ genoemd.

Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie
In de Duivelandsestraat wordt naar verwachting eind maart 2019 het riool dat onder de trambaan ligt gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd (oranje op de kaart) aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Waarsch­ijnl­ijk zal dat tussen eind mei en half juli gebeuren. Aan de kant van de duinen komt een infiltratievoorziening. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

Bomen
Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren op het Tesselseplein, is het nodig om 1 boom te kappen. Deze boom staat te dicht op het riool. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe boom geplant op een andere plaats in de w­ijk. Alle andere bomen in de wijk bl­ijven gewoon staan.

Bereikbaarheid
Er wordt alles aan gedaan om de w­ijk bereikbaar te houden. Woningen en bedr­ijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. Ook het W­ijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt en bedrijven en winkels aan het Tesselseplein blijven bereikbaar.

Omleiding bus 22
Bus 22 wordt tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Als de werkzaamheden in de Nieboerweg starten, r­ijdt de bus ruim 1 maand via de Sportlaan. Bij­ de haltes worden borden opgehangen met looproutes en de afstand naar de nieuwe t­ijdel­ijke haltes. U kunt de halte op de Sportlaan ook bereiken door gebruik te maken van tram 12, die gewoon blijft rijden. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

Parkeren in de wijk
De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is telkens een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken.

Heeft u een invalideparkeerplaats, dan kunt­ u een t­ijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) krijgen op een voor u zo goed mogel­ijk bereikbare plek.
Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een t­ijdelijke ontheffing kr­ijgen. Hiermee kunt u zonder kosten voor een bepaalde periode op straat parkeren.
Neem voor een invalideparkeerplaats of parkeerontheffing contact op met Joleen Schrier, omgevingsmanager Kroeze Infra bv. U kunt haar een mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt haar bellen op (085) 822 04 03.
Goed om te weten
Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. 
U kunt uw huisvuil t­ijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

Meer Gemeente Den Haag info : https://www.denhaag.nl/…/wate…/duindorp-nieuwe-riolering.htm

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met Joleen Schrier, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv. via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vanaf dinsdag 15 januari 2019 is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.

 

 

 


 


 


 

Verkiezing Haagse Held van het jaar: stem op Leo Pronk ! Help jij Leo aan de titel Haagse Held 2018? Ga dan naar de website van Den Haag Doet www.haagsehanden.nl en stem !

Dit is een verkiezing waarbij de vrijwilliger van het jaar wordt uitgeroepen. Leo is genomineerd in de categorie Buurt en Omgeving.

Ruim tien jaar strijdt Leo als bestuurslid van de bewonersvereniging voor zijn geliefde Duindorp. Eerlijk is eerlijk, er zijn momenten geweest dat hij het even niet meer zag zitten. “Duindorp is prachtig. De saamhorigheid is groot. Maar Duindorpers hebben hun zegje klaar en houden vast aan hun eigen rituelen, dus we zijn niet altijd even positief in het nieuws geweest.” Toch zette hij door. En met succes. Zijn doel? Een schoon, mooi en veilig Duindorp: de plek waar hij geboren en getogen is, en waar hij oud wil worden.

Naast het Wijkberaad zet Leo zich ook in als vrijwilliger bij voetbalvereniging SVV Scheveningen en als verslaggever bij Sportsignaal Radio.

Ga dan naar de website van Den Haag Doet https://denhaagdoet.nl/vrijwilligerswerk-d…/haagseheldengala en stem ! 
Stemmen kan tot en met 30 november. Alvast bedankt !

Meld gerust even onder het bericht of je gestemd hebt !

#Like en #share het bericht in jouw netwerk !

 

Let op ! Er komt een mail in je mailbox van Den Haag Doet, deze moet je WEL bevestigen ! Hiermee win jij misschien dan wel een weekendje weg in de Benelux en een plek op de gastenlijst van het Haagse Helden Gala op 7 december.

 


Op het Tesselseplein worden camera's geplaatst door de Gemeente Den Haag. 
'De camera's helpen de politie om de openbare orde te bewaken en om mogelijke overlastplegers in de kraag te kunnen vatten', legt burgemeester Pauline Krikke uit. 'Ik kom hiermee tegemoet aan wensen die in beide wijken leven en hoop echt dat het helpt om het voor de bewoners en ondernemers rustig te houden.'

Lees het stuk via Omroep West: 


1 november was Rachid Guernaoui, wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen van de Gemeente Den Haag op werk bezoek in Duindorp.
Rachid Guernaoui bezocht Duindorp om te vernemen hoe de werkzaamheden van community builder Marielle Zomerschoe verlopen. Diverse ondernemers, vrijwilligers, wijkbewoners en leden van het Wijkberaad Duindorp waren aangesloten bij het gesprek.
Buiten de geweldige werkzaamheden welke Marielle volgens de aanwezigen uitvoert kwamen ook andere Duindorpse zaken ten tafel.
We danken Rachid voor zijn bezoek en Willem & Toet - Vishandel en traiteur voor de lekkere hapjes en de gastvrijheid.

 

  

 


De PvdA knokt door tegen de bezuinigingen! 💪Hopelijk sluiten het stadsbestuur en de coalitiepartijen zich hierbij aan.

 

Mensen die ondersteuning nodig hebben: die laat je niet vallen! De bezuinigingen op het welzijnswerk in Scheveningen en Duindorp moeten van tafel. Het is onacceptabel dat kwetsbare ouderen zo hard geraakt worden!
Lees hier meer 👉 https://tinyurl.com/yb3wuryj


De PVV Den-Haag heeft een voorstel tot redding Het Trefpunt Welzijn Scheveningen. Het voorstel is om de illegalen opvang goedkoper te maken en het geld welke overblijft beschikbaar te stellen aan het Welzijn Scheveningen.
Lees het gehele voorstel op de website van de PVV:https://haagsepvv.nl/21-algemeen/73-welzijn-scheveningen


Hart voor Den Haag / Groep de Mos Scheveningen meld zojuist dat de wethouder een toezegging heeft gedaan dat het Kinderwerk Het Trefpunt in Duindorp blijft bestaan. Er volgt een gesprek met de directie van Welzijn Scheveningen en het Wijkberaad Duindorp volgt het verder op de voet.


Zwaar bouwverkeer nog dit jaar geweerd op de Houtrustweg, Duindorp. Hart voor Den Haag is blij met het voornemen van het college om het zwaar vrachtverkeer te weren van de Houtrustweg, Scheveningen. Momenteel wordt er een verbinding aangelegd tussen de Kranenburgweg en de Houtrustweg ter hoogte van de Pluvierstraat en binnenkort een tijdelijke bouwweg langs de Norfolk ontwikkeling.

Zodoende ontstaat er een goede verbinding voor het bouwverkeer in de richting van het Zuiderstrandtheater en hoeft het vrachtverkeer niet meer via de Houtrustweg, tussen de Duindorpdam en de Pluvierstraat te rijden.

Als de gehele Norfolkontwikkeling klaar is, wordt deze weg weer verwijderd. Deze route zal door middel van bebording goed worden aangegeven. René Oudshoorn Raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van gevaarlijke verkeerssituaties op de Houtrustweg en is blij met deze toezegging van het stadsbestuur.

Lees verder op de website van De Scheveningsche Courant 


Een rampscenario dreigt voor Welzijn Scheveningen. In het slechtste geval moeten er vanaf 1 maart volgend jaar 23 van de 66 werknemers worden ontslagen door een dreigend tekort op de begroting. Aangezien de medewerkers niet langer betaald kunnen worden uit de reserves, zullen alle onderdelen van de welzijnsorganisatie worden geraakt.
Meer weten ? kijk hier


Duindorp rap 
Vrijdag 21 was de Première Duindorp Rap "Trots op Duindorp" gerapt door de sterren Anna-Jade, Jemuel, Joshua, Kayleigh, Mana, Mike, Ryvano, Timo en Quincy.
De rap is geschreven en gezongen door jongeren uit Duindorp zelf. De tekst verwoordt hoe zij denken over hun Duindorp.
Deze videoclip is mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en in samenwerking met Duidelijk Duindorp en Stichting Jeugdwerk Scheveningen.

Coördinatie "Rap-videoclip Duindorp": Umit Colgecen (Umit C Entertainment)
Rap-workshop: Umit Colgecen (Umit-C & Mekki)
Muziek: Justin Mercelina (JUMÉ Productions)
Muziekproducties: Justin Mercelina (JUMÉ Productions)
Artdesign & Video clips: Detlef Velirius (Tividorfabriek)

Bekijk de videoclip hier  


Jaarvergadering Wijkberaad Duindorp

Op 4 september is de jaarvergadering van het Wijkberaad Duindorp gehouden. 
Ten eerste willen wij alle aanwezigen bedanken. Het is goed om te zien dat Duindorp onder de Duindorpers leeft en ook politieke leden de moeite hebben genomen de Duindorpers aan te horen.

De opkomst en reacties geven het Wijkberaad steun om door te gaan met strijden voor een schone, mooie en veilige wijk waarin het goed wonen is.

Wij zijn verheugd dat we vanavond drie nieuwe bestuursleden hebben mogen installeren. Te weten vlnr Wilco Harteveld, Bob Schut en Erwin Groen en  en wensen hen veel succes met de uitvoering van hun taken.

 


Excuus brief van de PvdA Den Haag fractievoorzitter Martijn Balster aan de bewoners van Duindorp.

Met de opmerking dat moeders van Duindorp met de coke nog onder hun neus op het schoolplein staan om hun kinderen op te halen, raakte PvdA-raadslid Martijn Balster de wijkbewoners diep in het hart. Hij gaat nu publiekelijk door het stof met een excuusbrief aan de wijk. 
"Door mijn opmerking in een debat over Duindorp is een verkeerd beeld ontstaan over de wijk en dat betreur ik. Ik bied hiervoor dan ook mijn excuses aan".
"Het is fout om heel Duindorp verantwoordelijk te houden voor de daden van enkelen. Zeker als je weet hoeveel Duindorpers zich belangeloos inzetten voor anderen en voor hun buurt. Elke keer als ik in Duindorp ben, ben ik onder de indruk van hoe trots Duindorpers zijn op hun wijk."
"Ik merk dat veel bewoners zich al lang in de steek gelaten voelen, ook door de gemeente. Er moet veel meer geluisterd worden naar de wensen in de buurt. Dat doe ik graag. De afgelopen tijd ben ik veel in Duindorp geweest en dat blijf ik doen. Omdat Duindorp en de Duindorpers een mooie wijk verdienen. Waar het voor oude, jonge en nieuwe bewoners fijn wonen en leven is."
Het Wijkberaad Duindorp deelt graag de gehele brief met de wijkbewoners en is zeer verheugd met het excuus.

Voor de brief, klik hier

Mocht u het stuk in AD Haagsche Courant nog willen lezen kunt u deze inzien op de website van het AD.nl https://www.ad.nl/…/martijn-balster-door-het-stof-om-enlsq…/ 


ORACS

De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de Gemeente Den Haag gevraagd voorlopig te stoppen met plaatsen van ORAC`s in de Vlielandsestraat. De ORAC`s nemen veel parkeerplaatsen in beslag terwijl er al weinig parkeerplaatsen zijn en hierdoor loopt de parkeerdruk te hoog op.

De Gemeente Den Haag zegt dat het plaatsingsplan rekening houdt met de hoge parkeerdruk in Duindorp. Maar meld ook dat de verwachting is dat de druk zou afnemen !? Dit wordt door de Duindorpers zeker niet zo ervaren en de Raad van State merkt ook op dat het beeld anders is.

Voor het hele stuk in De Scheveningsche Courant van 14 februari, klik hier


 Interview met de voorzitter van Wijkberaad Duindorp, Leo Pronk 

Lees  hier het hele interview