Hartelijk welkom op de website van Wijkberaad Duindorp, het Wijkberaad behartigt de belangen van de Duindorpers en is er voor u als wijkbewoner.


Woensdagmiddag 12 juni is het Nationale Buitenspeeldag. 

Wilt u iets organiseren in uw straat ? 

Op de website van de gemeente Den Haag leest u hier meer over hoe en wat. 


2 februari 2019 was het 4 jaar geleden dat het betaald parkeren is ingevoerd op Duindorp. Die avond stond direct de Nieboerweg vol met voertuigen. Helaas heeft het betaald parkeren niet het gewenste effect bereikt, integendeel zelfs. De parkeerdruk is na 18.00 uur enorm hoog. In 2017 is beslist de wijk te voorzien van ORAC`s waardoor er nogmaals tientallen parkeerplaatsen zijn verdwenen en de parkeerdruk verder verhoogde.

Regelmatig krijgt het Wijkberaad dan ook de vraag of er iets te doen is aan de parkeerdruk. Gelukkig zijn er ook veel positieve reacties na het plaatsen van de ORAC`s. De straten zijn schoner en men kan het afval afvoeren op het moment dat het de bewoner uitkomt.

Wat achter is gebleven is de compensatie van parkeerplaatsen. Op diverse plekken in de wijk is het bijna onmogelijk om na 18.00 uur een parkeerplek te vinden, laat staan voor eventuele bezoekers.

In de tellingen van de Gemeente, daterend van maart 2015 is sprake van een parkeerdruk van onder de 90%. Helaas was dit een telling van 4 weken na invoering van het betaald parkeren en heeft men in alle wijsheid, bij het tellen een gedeelte van de Kranenburgweg t/o de Houtrustweg, Scheveningen meegenomen als overloop. Dit gebied behorend bij Havenkwartier heeft sinds november 2017 ook betaald parkeren en aangezien de parkeervergunning van Duindorp daar niet geldt, is dit stuk dus niet meer mee te tellen in de metingen. Dat er in het Havenkwartier betaald parkeren is ingevoerd laat zich zien. Het gedeelte “vrij” parkeren aan de Nieboerweg staat dagelijks vol met auto’s uit het Havenkwartier en andere gebieden, daarnaast staan er aanhangers, caravans en oldtimers geparkeerd, waar inmiddels het onkruid welig onder tiert.

Voor de bewoners van Duindorp is deze strook geen optie, omdat deze vol staat met auto’s van buiten Duindorp. Het enige overloopgebied van Duindorp is dus door de bewoners van het Havenkwartier en andere wijken als zodanig ingenomen om hun voertuigen goedkoop te stallen.

Bewoners van Duindorp rijden maar in de rondte en belanden desnoods in de Vogelwijk - Den Haag om hun voertuig kwijt te kunnen. Iets wat weer weerstand oproept bij de bewoners van de Vogelwijk, omdat men papiertjes onder de ruitenwissers stopt met het verzoek aan de Duindorpers om niet in hun wijk te parkeren.

Hoe nu verder? 

Recentelijk is door de Gemeente Den Haag gesproken met de verkeerscommissie van de Vogelwijk. Dit is gedaan omdat de Nieboerweg formeel gezien tot de Vogelwijk (stadsdeel Segbroek) behoort. Het verzoek om deze betaald parkeren te maken is dan ook niet positief ontvangen vanwege de gevolgen voor de parkeersituatie in de Vogelwijk. Dit betekent niet dat het verzoek gelijk wordt afgewezen maar er dient een uitgebreider beeld over de huidige parkeersituatie in Duindorp gecreëerd te worden. Dit geldt trouwens ook voor het verzoek om extra parkeerplaatsen in Duindorp toe te voegen.

Het huidige college van burgemeester en wethouders heeft afgesproken dat begin 2019 het invoeren van betaald parkeren in het Haven-, Geuzen- en Statenkwartier wordt geëvalueerd. Er wordt dan gekeken naar de effecten op de leefbaarheid en de gevolgen op de parkeersituatie in de wijken zelf en de aanliggende wijken. Conclusies welke uit deze evaluatie worden getrokken kunnen van invloed zijn op de parkeersituatie in Duindorp. De Gemeente wil dan ook wachten met het nemen van maatregelen op de uitkomsten van deze evaluatie.

Naast de evaluatie zijn er nog verschillende andere zaken welke inzichtelijk gemaakt moeten worden. Zo zijn diverse parkeerplaatsen op eigen terrein in gebruik voor andere doeleinden en wil men in beeld hebben of er in andere bepaalde gedeelten van Duindorp geen overschot aan parkeerplaatsen zijn. Een voorbeeld is de vraag. Gebruiken eigenaren van een "eigen" parkeerplaats deze voor de auto of niet ? Door recente gegevens, zoals parkeertellingen, het aantal verstrekte vergunningen etc. zal een beeld gevormd worden van de mogelijke oplossingsrichtingen.

Het Wijkberaad Duindorp blijft hierom in gesprek met de betrokken instanties.

Aangezien met de rioleringswerkzaamheden de druk nog hoger wordt wilden we u graag even op de hoogte brengen van de stand van zaken.

Bestuur Wijkberaad Duindorp

 

P.S. Mocht u hele concrete oplossingen hebben welke we in de gesprekken mee zouden kunnen nemen. Stuur dan gerust een prive bericht naar onze facebook pagina met uw idee of email het naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Innolab Duidelijk Duindorp organiseerde een dialoog over de mythen, de verhalen en de feiten rondom woonruimteverdeling.
Donderdag 29 november jl. vond een bijeenkomst plaats in Ons Centrum waar we gesproken hebben over de woonruimteverdeling in Duindorp. Van deze avond is een filmpje gemaakt.  Klik hier om het filmpje te bekijken.

NB: In totaal organiseert het infolab Duidelijk Duindorp vier bijeenkomsten met iedere keer een ander thema.

Maandag 11 maart a.s. vindt de 2e bijeenkomst plaats. Het thema is dan Veiligheidsbeleving in Duindorp.

Met vriendelijke groet, 
Team Duidelijk Duindorp
Duidelijk Duindorp heeft ook een facebookpagina. 


Vanaf maandag 14 januari 2019 wordt de riolering vervangen of gerenoveerd in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp.

Het eerste werkvak wordt nog klein gehouden. Als eerste wordt de kruising Pluvierstraat met het Tesselseplein open gebroken. Na een 1,5 a 2 weken wordt er verder gegaan in de Pluvierstraat.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2019 klaar.

De werkzaamheden zijn in de volgende straten: 

Doggersbankstraat
Duivelandsestraat
Goereesestraat
Flakkeesestraat
Markenseplein
Nieboerweg
Pluvierstraat
Tesselseplein
Tesselsestraat
Tholensestraat
Vlielandsestraat
Zeezwaluwstraat

Wat gaat er gebeuren? 


De riolering wordt vervangen of gerenoveerd omdat die is verouderd. Waar een nieuw riool wordt aangebracht, komen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat wordt vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg komt een verkeersdrempel.

Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Als de werkzaamheden in bovenstaande straten klaar zijn, kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

Gescheiden riolering
Naast het vernieuwen van de oude riolering, wordt ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd. 

Renovatie
In de Flakkeesestraat en de Goereesestraat wordt het riool gerenoveerd. Dit gebeurt naar verwachting begin april 2019. Bij­ de renovatie kr­ijgt de binnenkant van de rioolbuis een harde laag kunststof. Deze techniek wordt ook wel ‘relinen’ genoemd.

Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie
In de Duivelandsestraat wordt naar verwachting eind maart 2019 het riool dat onder de trambaan ligt gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd (oranje op de kaart) aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Waarsch­ijnl­ijk zal dat tussen eind mei en half juli gebeuren. Aan de kant van de duinen komt een infiltratievoorziening. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

Bomen
Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren op het Tesselseplein, is het nodig om 1 boom te kappen. Deze boom staat te dicht op het riool. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe boom geplant op een andere plaats in de w­ijk. Alle andere bomen in de wijk bl­ijven gewoon staan.

Bereikbaarheid
Er wordt alles aan gedaan om de w­ijk bereikbaar te houden. Woningen en bedr­ijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. Ook het W­ijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt en bedrijven en winkels aan het Tesselseplein blijven bereikbaar.

Omleiding bus 22
Bus 22 wordt tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Als de werkzaamheden in de Nieboerweg starten, r­ijdt de bus ruim 1 maand via de Sportlaan. Bij­ de haltes worden borden opgehangen met looproutes en de afstand naar de nieuwe t­ijdel­ijke haltes. U kunt de halte op de Sportlaan ook bereiken door gebruik te maken van tram 12, die gewoon blijft rijden. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

Parkeren in de wijk
De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is telkens een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken.

Heeft u een invalideparkeerplaats, dan kunt­ u een t­ijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) krijgen op een voor u zo goed mogel­ijk bereikbare plek.
Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een t­ijdelijke ontheffing kr­ijgen. Hiermee kunt u zonder kosten voor een bepaalde periode op straat parkeren.
Neem voor een invalideparkeerplaats of parkeerontheffing contact op met Joleen Schrier, omgevingsmanager Kroeze Infra bv. U kunt haar een mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt haar bellen op (085) 822 04 03.
Goed om te weten
Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. 
U kunt uw huisvuil t­ijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

Meer Gemeente Den Haag info : https://www.denhaag.nl/…/wate…/duindorp-nieuwe-riolering.htm

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met Joleen Schrier, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv. via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vanaf dinsdag 15 januari 2019 is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.

 

 

  


Voetbalkooi Houtrustweg.
Op de Social media wordt momenteel gediscussieerd over de voetbalkooi op de Houtrustweg. Bewoners van het De Zuid zouden hun beklag hebben gedaan bij de Gemeente Den Haag betreffende geluidsoverlast rondom de voetbalkooi. De Haagse PVV heeft direct vragen gesteld aan de gemeenteraad, misschien wat voorbarig maar we willen u graag informeren.

De voetbalkooi staat ruim tien jaar op deze locatie en is één van de weinige locaties waar de Duindorpse jeugd nog kan samenkomen. Het Wijkberaad Duindorp is dan ook van mening dat de voetbalkooi op deze locatie moet blijven. Ook kinderen en klein kinderen vanuit DeZuid spelen in de voetbalkooi en met de berichtgeving op Social media worden deze nu in een kwaad daglicht gezet. Niet nodig wat ons betreft !

Wat het Wijkberaad Duindorp nu weet is dat de straat heringericht zal gaan worden en de voetbalkooi mogelijk een stukje verplaatst zal gaan worden. Dit is informatie welke reeds in de plannen stond.

Halverwege februari 2019 organiseert de Gemeente Den Haag een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Duindorp. Tijdens die informatiebijeenkomst wordt onder andere aandacht besteed aan de herinrichting van de Houtrustweg en de voetbalkooi die als gevolg daarvan wordt ingepast.

Binnenkort ontvangen bewoners per brief een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Mochten wij op een andere manier meer informatie ontvangen dan houden we de wijkbewoners op de hoogte.

Vertrouwende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Wijkberaad Duindorp

Foto Haagse Beeldenbank

   


Spreekuur wijkberaad Duindorp:
Het wijkberaad wil beter in contact komen met de wijkbewoners.
Het gaat daarom elke eerste donderdag van de maand, op hetzelfde tijdstip als Vestia, de wijkagent en de Gemeente ook spreekuur houden in het Trefpunt. 
U kunt dan bij ons terecht om uw vragen te stellen of dingen te bespreken over de wijk.
Op donderdag 4 april 2019 houden wij weer spreekuur. 
Plaats: het Trefpunt  Tijd: van 9.00 uur – 10.00 ’s morgens.
Graag tot ziens op 4 april


Elke Dinsdag 13.00 - 16.00 uur in Het Trefpunt
Servicepunt Arbeid 
Meer weten ? klik hier


Bekijk hier het wijkprogramma 2016 - 2019 van de gemeente Den Haag voor Duindorp