Hartelijk welkom op de website van Wijkberaad Duindorp, het Wijkberaad behartigt de belangen van de Duindorpers en is er voor u als wijkbewoner.


Innolab Duidelijk Duindorp organiseerde een dialoog over de mythen, de verhalen en de feiten rondom woonruimteverdeling.
Donderdag 29 november jl. vond een bijeenkomst plaats in Ons Centrum waar we gesproken hebben over de woonruimteverdeling in Duindorp. Van deze avond is een filmpje gemaakt.  Klik hier om het filmpje te bekijken.

NB: In totaal organiseert het infolab Duidelijk Duindorp vier bijeenkomsten met iedere keer een ander thema.

Maandag 11 maart a.s. vindt de 2e bijeenkomst plaats. Het thema is dan Veiligheidsbeleving in Duindorp.

Met vriendelijke groet, 
Team Duidelijk Duindorp
Duidelijk Duindorp heeft ook een facebookpagina. 


Vanaf maandag 14 januari 2019 wordt de riolering vervangen of gerenoveerd in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp.

Het eerste werkvak wordt nog klein gehouden. Als eerste wordt de kruising Pluvierstraat met het Tesselseplein open gebroken. Na een 1,5 a 2 weken wordt er verder gegaan in de Pluvierstraat.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2019 klaar.

De werkzaamheden zijn in de volgende straten: 

Doggersbankstraat
Duivelandsestraat
Goereesestraat
Flakkeesestraat
Markenseplein
Nieboerweg
Pluvierstraat
Tesselseplein
Tesselsestraat
Tholensestraat
Vlielandsestraat
Zeezwaluwstraat

Wat gaat er gebeuren? 


De riolering wordt vervangen of gerenoveerd omdat die is verouderd. Waar een nieuw riool wordt aangebracht, komen ook nieuwe aansluitingen van de huizen op het riool. Het asfalt op de route van busl­ijn 22 in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat wordt vervangen door bakstenen, ook wel klinkers genoemd. In de Nieboerweg komt een verkeersdrempel.

Eerder is de riolering in de andere straten in Duindorp vervangen. Als de werkzaamheden in bovenstaande straten klaar zijn, kan het riool in de hele wijk weer tientallen jaren mee.

Gescheiden riolering
Naast het vernieuwen van de oude riolering, wordt ook een apart riool voor het regenwater aangelegd. Het regenwater wordt opgevangen in een aparte rioolbuis en gaat meteen naar het Afvoerkanaal aan de Houtrustweg. Omdat regenwater schoon is, hoeft het niet te worden gezuiverd. 

Renovatie
In de Flakkeesestraat en de Goereesestraat wordt het riool gerenoveerd. Dit gebeurt naar verwachting begin april 2019. Bij­ de renovatie kr­ijgt de binnenkant van de rioolbuis een harde laag kunststof. Deze techniek wordt ook wel ‘relinen’ genoemd.

Duivelandsestraat: nieuw riool, renovatie en infiltratie
In de Duivelandsestraat wordt naar verwachting eind maart 2019 het riool dat onder de trambaan ligt gerenoveerd. Hierdoor kan de trambaan bl­ijven liggen en kan tram 12 bl­ijven r­ijden. Er wordt een nieuw riool aangelegd (oranje op de kaart) aan de kant van de huizen en de huisaansluitingen worden vervangen. Waarsch­ijnl­ijk zal dat tussen eind mei en half juli gebeuren. Aan de kant van de duinen komt een infiltratievoorziening. Hierdoor zakt het regenwater in de bodem.

Bomen
Om de werkzaamheden aan het riool te kunnen uitvoeren op het Tesselseplein, is het nodig om 1 boom te kappen. Deze boom staat te dicht op het riool. Na de werkzaamheden wordt een nieuwe boom geplant op een andere plaats in de w­ijk. Alle andere bomen in de wijk bl­ijven gewoon staan.

Bereikbaarheid
Er wordt alles aan gedaan om de w­ijk bereikbaar te houden. Woningen en bedr­ijven blijven bereikbaar voor voetgangers. Als het nodig is, worden er loopschotten neergelegd. Ook het W­ijk- en Dienstencentrum Het Trefpunt en bedrijven en winkels aan het Tesselseplein blijven bereikbaar.

Omleiding bus 22
Bus 22 wordt tijdens de werkzaamheden in de Pluvierstraat en de Tesselsestraat voor ongeveer 3 maanden omgeleid over de Nieboerweg en de Duivelandsestraat. Als de werkzaamheden in de Nieboerweg starten, r­ijdt de bus ruim 1 maand via de Sportlaan. Bij­ de haltes worden borden opgehangen met looproutes en de afstand naar de nieuwe t­ijdel­ijke haltes. U kunt de halte op de Sportlaan ook bereiken door gebruik te maken van tram 12, die gewoon blijft rijden. Kijk voor de laatste informatie op www.htm.nl.

Parkeren in de wijk
De gemeente voert de werkzaamheden zoveel mogelijk per straat uit. Hierdoor is telkens een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken.

Heeft u een invalideparkeerplaats, dan kunt­ u een t­ijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) krijgen op een voor u zo goed mogel­ijk bereikbare plek.
Heeft u een privé parkeerplaats, dan kunt u een t­ijdelijke ontheffing kr­ijgen. Hiermee kunt u zonder kosten voor een bepaalde periode op straat parkeren.
Neem voor een invalideparkeerplaats of parkeerontheffing contact op met Joleen Schrier, omgevingsmanager Kroeze Infra bv. U kunt haar een mail sturen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of u kunt haar bellen op (085) 822 04 03.
Goed om te weten
Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer.
De gemeente werkt zo veilig mogelijk. Toch blijven werkterreinen gevaarlijk. Vertel kinderen hier niet te spelen.
T­ijdens de werkzaamheden z­ijn de ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. 
U kunt uw huisvuil t­ijdelijk in bovengrondse containers kw­ijt of in andere ondergrondse containers b­ij u in de buurt.

Meer Gemeente Den Haag info : https://www.denhaag.nl/…/wate…/duindorp-nieuwe-riolering.htm

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering zoals de planning, parkeren of bereikbaarheid, neem dan contact op met Joleen Schrier, de omgevingsmanager van Kroeze Infra bv. via telefoonnummer (085) 822 04 03 of e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Vanaf dinsdag 15 januari 2019 is er elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur een inloopspreekuur.

 

 

  


Voetbalkooi Houtrustweg.
Op de Social media wordt momenteel gediscussieerd over de voetbalkooi op de Houtrustweg. Bewoners van het De Zuid zouden hun beklag hebben gedaan bij de Gemeente Den Haag betreffende geluidsoverlast rondom de voetbalkooi. De Haagse PVV heeft direct vragen gesteld aan de gemeenteraad, misschien wat voorbarig maar we willen u graag informeren.

De voetbalkooi staat ruim tien jaar op deze locatie en is één van de weinige locaties waar de Duindorpse jeugd nog kan samenkomen. Het Wijkberaad Duindorp is dan ook van mening dat de voetbalkooi op deze locatie moet blijven. Ook kinderen en klein kinderen vanuit DeZuid spelen in de voetbalkooi en met de berichtgeving op Social media worden deze nu in een kwaad daglicht gezet. Niet nodig wat ons betreft !

Wat het Wijkberaad Duindorp nu weet is dat de straat heringericht zal gaan worden en de voetbalkooi mogelijk een stukje verplaatst zal gaan worden. Dit is informatie welke reeds in de plannen stond.

Halverwege februari 2019 organiseert de Gemeente Den Haag een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Duindorp. Tijdens die informatiebijeenkomst wordt onder andere aandacht besteed aan de herinrichting van de Houtrustweg en de voetbalkooi die als gevolg daarvan wordt ingepast.

Binnenkort ontvangen bewoners per brief een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Mochten wij op een andere manier meer informatie ontvangen dan houden we de wijkbewoners op de hoogte.

Vertrouwende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur Wijkberaad Duindorp

Foto Haagse Beeldenbank

   


Spreekuur wijkberaad Duindorp:
Het wijkberaad wil beter in contact komen met de wijkbewoners.
Het gaat daarom elke eerste donderdag van de maand, op hetzelfde tijdstip als Vestia, de wijkagent en de Gemeente ook spreekuur houden in het Trefpunt. 
U kunt dan bij ons terecht om uw vragen te stellen of dingen te bespreken over de wijk.
Op donderdag 6 december 2018 houden wij weer spreekuur. 
Plaats: het Trefpunt  Tijd: van 9.00 uur – 10.00 ’s morgens.
Graag tot ziens op 6 december.


Elke Dinsdag 13.00 - 16.00 uur in Het Trefpunt
Servicepunt Arbeid 
Meer weten ? klik hier


Bekijk hier het wijkprogramma 2016 - 2019 van de gemeente Den Haag voor Duindorp