ORACS

De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de Gemeente Den Haag gevraagd voorlopig te stoppen met plaatsen van ORAC`s in de Vlielandsestraat. De ORAC`s nemen veel parkeerplaatsen in beslag terwijl er al weinig parkeerplaatsen zijn en hierdoor loopt de parkeerdruk te hoog op.

De Gemeente Den Haag zegt dat het plaatsingsplan rekening houdt met de hoge parkeerdruk in Duindorp. Maar meld ook dat de verwachting is dat de druk zou afnemen !? Dit wordt door de Duindorpers zeker niet zo ervaren en de Raad van State merkt ook op dat het beeld anders is.

Voor het hele stuk in De Scheveningsche Courant van 14 februari, klik hier


 Interview met de voorzitter van Wijkberaad Duindorp, Leo Pronk 

Lees  hier het hele interview