De PvdA knokt door tegen de bezuinigingen! 💪Hopelijk sluiten het stadsbestuur en de coalitiepartijen zich hierbij aan.

 

Mensen die ondersteuning nodig hebben: die laat je niet vallen! De bezuinigingen op het welzijnswerk in Scheveningen en Duindorp moeten van tafel. Het is onacceptabel dat kwetsbare ouderen zo hard geraakt worden!
Lees hier meer 
👉 https://tinyurl.com/yb3wuryj


De PVV Den-Haag heeft een voorstel tot redding Het Trefpunt Welzijn Scheveningen. Het voorstel is om de illegalen opvang goedkoper te maken en het geld welke overblijft beschikbaar te stellen aan het Welzijn Scheveningen.
Lees het gehele voorstel op de website van de PVV:https://haagsepvv.nl/21-algemeen/73-welzijn-scheveningen


Hart voor Den Haag / Groep de Mos Scheveningen meld zojuist dat de wethouder een toezegging heeft gedaan dat het Kinderwerk Het Trefpunt in Duindorp blijft bestaan. Er volgt een gesprek met de directie van Welzijn Scheveningen en het Wijkberaad Duindorp volgt het verder op de voet.


Zwaar bouwverkeer nog dit jaar geweerd op de Houtrustweg, Duindorp. Hart voor Den Haag is blij met het voornemen van het college om het zwaar vrachtverkeer te weren van de Houtrustweg, Scheveningen. Momenteel wordt er een verbinding aangelegd tussen de Kranenburgweg en de Houtrustweg ter hoogte van de Pluvierstraat en binnenkort een tijdelijke bouwweg langs de Norfolk ontwikkeling.

Zodoende ontstaat er een goede verbinding voor het bouwverkeer in de richting van het Zuiderstrandtheater en hoeft het vrachtverkeer niet meer via de Houtrustweg, tussen de Duindorpdam en de Pluvierstraat te rijden.

Als de gehele Norfolkontwikkeling klaar is, wordt deze weg weer verwijderd. Deze route zal door middel van bebording goed worden aangegeven. René Oudshoorn Raadslid Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van gevaarlijke verkeerssituaties op de Houtrustweg en is blij met deze toezegging van het stadsbestuur.

Lees verder op de website van De Scheveningsche Courant 


Een rampscenario dreigt voor Welzijn Scheveningen. In het slechtste geval moeten er vanaf 1 maart volgend jaar 23 van de 66 werknemers worden ontslagen door een dreigend tekort op de begroting. Aangezien de medewerkers niet langer betaald kunnen worden uit de reserves, zullen alle onderdelen van de welzijnsorganisatie worden geraakt.
Meer weten ? kijk hier


Duindorp rap 
Vrijdag 21 was de Première Duindorp Rap "Trots op Duindorp" gerapt door de sterren Anna-Jade, Jemuel, Joshua, Kayleigh, Mana, Mike, Ryvano, Timo en Quincy.
De rap is geschreven en gezongen door jongeren uit Duindorp zelf. De tekst verwoordt hoe zij denken over hun Duindorp.
Deze videoclip is mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag en in samenwerking met Duidelijk Duindorp en Stichting Jeugdwerk Scheveningen.

Coördinatie "Rap-videoclip Duindorp": Umit Colgecen (Umit C Entertainment)
Rap-workshop: Umit Colgecen (Umit-C & Mekki)
Muziek: Justin Mercelina (JUMÉ Productions)
Muziekproducties: Justin Mercelina (JUMÉ Productions)
Artdesign & Video clips: Detlef Velirius (Tividorfabriek)

Bekijk de videoclip hier  


Jaarvergadering Wijkberaad Duindorp

Op 4 september is de jaarvergadering van het Wijkberaad Duindorp gehouden. 
Ten eerste willen wij alle aanwezigen bedanken. Het is goed om te zien dat Duindorp onder de Duindorpers leeft en ook politieke leden de moeite hebben genomen de Duindorpers aan te horen.

De opkomst en reacties geven het Wijkberaad steun om door te gaan met strijden voor een schone, mooie en veilige wijk waarin het goed wonen is.

Wij zijn verheugd dat we vanavond drie nieuwe bestuursleden hebben mogen installeren. Te weten vlnr Wilco Harteveld, Bob Schut en Erwin Groen en  en wensen hen veel succes met de uitvoering van hun taken.

 


Excuus brief van de PvdA Den Haag fractievoorzitter Martijn Balster aan de bewoners van Duindorp.

Met de opmerking dat moeders van Duindorp met de coke nog onder hun neus op het schoolplein staan om hun kinderen op te halen, raakte PvdA-raadslid Martijn Balster de wijkbewoners diep in het hart. Hij gaat nu publiekelijk door het stof met een excuusbrief aan de wijk. 
"Door mijn opmerking in een debat over Duindorp is een verkeerd beeld ontstaan over de wijk en dat betreur ik. Ik bied hiervoor dan ook mijn excuses aan".
"Het is fout om heel Duindorp verantwoordelijk te houden voor de daden van enkelen. Zeker als je weet hoeveel Duindorpers zich belangeloos inzetten voor anderen en voor hun buurt. Elke keer als ik in Duindorp ben, ben ik onder de indruk van hoe trots Duindorpers zijn op hun wijk."
"Ik merk dat veel bewoners zich al lang in de steek gelaten voelen, ook door de gemeente. Er moet veel meer geluisterd worden naar de wensen in de buurt. Dat doe ik graag. De afgelopen tijd ben ik veel in Duindorp geweest en dat blijf ik doen. Omdat Duindorp en de Duindorpers een mooie wijk verdienen. Waar het voor oude, jonge en nieuwe bewoners fijn wonen en leven is."
Het Wijkberaad Duindorp deelt graag de gehele brief met de wijkbewoners en is zeer verheugd met het excuus.

Voor de brief, klik hier

Mocht u het stuk in AD Haagsche Courant nog willen lezen kunt u deze inzien op de website van het AD.nl https://www.ad.nl/…/martijn-balster-door-het-stof-om-enlsq…/ 


ORACS

De voorzieningenrechter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de Gemeente Den Haag gevraagd voorlopig te stoppen met plaatsen van ORAC`s in de Vlielandsestraat. De ORAC`s nemen veel parkeerplaatsen in beslag terwijl er al weinig parkeerplaatsen zijn en hierdoor loopt de parkeerdruk te hoog op.

De Gemeente Den Haag zegt dat het plaatsingsplan rekening houdt met de hoge parkeerdruk in Duindorp. Maar meld ook dat de verwachting is dat de druk zou afnemen !? Dit wordt door de Duindorpers zeker niet zo ervaren en de Raad van State merkt ook op dat het beeld anders is.

Voor het hele stuk in De Scheveningsche Courant van 14 februari, klik hier


 Interview met de voorzitter van Wijkberaad Duindorp, Leo Pronk 

Lees  hier het hele interview